Søg nemt og hurtigt i BiQ:

Nyheder

Velkommen til vores nye website
15 Jun. 2018 af Webmaster

BiQ har i dag, fredag d. 15. juni, lanceret vores nye præsentationswebsite på www.biq.dk.

Vi håber, at alle bliver glade for det.

Samtidig har vi også integreret data fra Tingbogen. Det betyder, at du bl.a. kan se hæftelser og servitutter på ejendomme.

Er du interesseret i at høre mere, må du endelig kontakte os.

Har du en lys ide?
01 Jun. 2018 af Webmaster

Eller er du rigtigt god til at eksekvere på andres ideer? Så leder vi nu efter dig i BiQ.

Job titlen kunne være business accelerator, projektkoordinator, iværksætter eller COO, men vi hænger os ikke i titler, hverken bogstaveligt eller i overført betydning. Vi er i stedet interesserede i den rette person, der kan hjælpe os med at drive vores forretning fremad i en verden med alle vores elskede data, compliance løsninger og tilfredse kunder der har behov for hjælp.

Skriv til Rasmus Rask via info@biq.dk.

Nu sker der nok noget....
30 Maj. 2018 af Webmaster

I december sidste år gravede vi nogle data frem til DR og Monday Media. Det er der kommet to tv-udsendelser ud af og de har sendt rystelser ind på Christiansborg. Det har alt for længe været for nemt at svindle den danske statskasse og selv minimale forbedringer vil kunne spare vores "fælleskasse" for nogle ret store tab.

I den aktuelle sag er der indblandet over 300 selskaber i en lang række forskellige sager der alle har sit udspring på en adresse i det centrale København. Alene dette kompleks af sager vil påføre staten et tab på over 350 millioner kr.

Derfor ser vi frem til at høre hvad Skat foreslår i oktober når et arbejdsudvalg kommer med en række anbefalinger til at modgå tab i fremtiden, bl.a. ved hjælp af data. I mellemtiden er der en række andre selskaber der arbejder videre både de lyssky, men også de reelle virksomheder. De sidste lider under unfair konkurrence, for de taber opgaver til selskaber der arbejder med sort arbejdskraft, overfører penge fra fakturaer til vekselkontorer og hæver dem som kontanter til deres medarbejdere og bagmænd.

Vekselkontorer føres der opsyn med af Finanstilsynet, så mon ikke de også får en ekstra opgave nu?

PSD2 betyder nye muligheder!
19 Apr. 2018 af Webmaster

Med det nye betalingstjeneste direktiv, skal bankerne stille ny information til rådighed for tredjeparter og det bliver nemmere end nogensinde at koble ny software på bankernes infrastruktur. Det betyder at døren bliver åbnet for nye finansielle produkter, og nye potentielle konkurrenter. Vi tror på at det er en mulighed for dem, der kan tilbyde kunderne nemme og overskuelige bank oplevelser. Derfor har vi talt meget om hvordan banker og finansielle institutioner kan få mest muligt ud af de nye rammer og vinde fremtidens kunder. Nu vil vi gerne have nogle at spare med. Så vi sammen kan svare på:

Hvad kommer til at afgøre kampen om fremtidens kunder?

Hvordan kommer PSD2 til at påvirke finansielle institutioner?

Åbner PSD2 muligheder for at gå ind på nye markeder?

Som et eksempel på en ny type virksomhed, åbner PSD2 op for kontooplsyningstjenester. Det er en uafhængig tredjepart, som får adgang til kontooplysninger på tværs af bankengagementer, med kundens accept. De oplysninger kan bruges til at at skabe nye insights, ligesom der allerede i dag findes apps til private såsom Spiir. Vi ser aktivt på alle disse informationer og er i gang med nye produkter der kan hjælpe bankers onboarding af nye erhvervskunder, men også til at finde de gode kunder. Tag en snak med os og lad os se om ikke vi skal se på mulighederne sammen.

BiQ indgår international samarbejdsaftale.
15 Mar. 2018 af Webmaster

BiQ har nu indgået en samarbejdsaftale med Factiva, der er selskabet bag Dow Jones' løsninger til håndtering af risikoafdækning og compliance i finansielle institutioner.

Kombinationen af BiQ's lokalkendskab til det danske marked og Dow Jones databasernes internationale dækning vil give optimale muligheder for at tilbyde skræddersyede løsninger til den ideelle risikobaserede håndtering af hvidvasklovens krav. Dow Jones har redaktioner og data-afdelinger over hele verden og har et fantastisk dataunivers der kan kombineres med vores danske data.

Vores samarbejde dækker bl.a. Politisk Eksponerede Personer (PEP's) i Danmark og i udlandet, men der er også mulighed for at afdække personer underlagt internationale sanktioner, dømte terrorister, screene transaktioner "live" og meget mere.

Vi efterlyser 100.000 reelle ejere
04 Dec. 2017 af Webmaster

1 december er passeret og indberetningsfristen for reelle ejerskaber i CVR er dermed overskredet. Alligevel mangler 100.000 selskaber stadigt at indberette reelle ejere ud af i alt ca. 325.000 der har pligt til at indberette. Nu risikerer ledelsen i disse selskaber derfor en bøde og incitamentet til at indberette bør derfor være på plads.

Uden at nævne navne kan jeg konstatere at en række af de større banker er blandt dem der ikke har indberettet reelle ejere og det er ironisk med tanke på at de er dem der bruger denne oplysning mest. Den reelle ejer er således en af de vigtigste forudsætninger for at udføre KYC (Kend din kunde) og enhver compliance afdeling gennemgår stakkevis af selskaber dagligt, alene for at finde denne information.

Til gengæld er de danske fagforeninger utroligt gode til at indberette oplysningen og det har givet bl.a. BiQ-databasen en mængde informationer der aldrig tidligere har været tilgængelige. Det er således nu muligt at se magtstrukturerne i fagforeninger uden at kende deres bestyrelser, da der nu er indberettet reelle ejere kan denne oplysning bruges til at afdække de personer der er udpeget som nøglepersoner i alle foreningerne. At personerne er ejere er jo langt fra sandheden, de er reelle ejere, men ikke indehavere af aktier eller anparter i foreningerne, hvilket er en utroligt vigtig pointe i gennemgangen af de ejerforhold der nu er indberettet.

En anden pointe og et nyt mønster vi ser tegne sig er at nogle få personer pludseligt træder frem med utroligt stor indflydelse i det danske erhvervsliv. Personerne i de danske pensionskasser og fonde får nu en relation til en stor mængde danske virksomheder og dem der er PEP (politisk eksponerede) ses nu i stadigt flere virksomheder, hvilket virkeligt kan mærkes i compliance arbejdet.

Når alle virksomheder er indberettet, så skal vi nok præsentere nogle præcise statistikker, men allerede nu er der meget interessante mønstre.

Reelle ejere
26 Okt. 2017 af Webmaster

Det er nu blevet obligatorisk at foretage registrering af reelle ejere.

Ved reelle ejere af en virksomhed forstås den eller de personer, der direkte eller indirekte kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

Reglerne omfatter følgende virksomhedstyper: IVS, ApS, A/S, P/S, K/S, I/S, fonde (både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende), finansielle virksomheder, AMBA, FMBA, SMBA og europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG).

De nye regler er indført for at indføre øget gennemsigtighed i danske virksomheders ejerstruktur og derved gøre det sværere for virksomheder at sløre ejerskab gennem indviklede selskabskonstruktioner. Manglende registrering kan medføre bødestraf og i værste fald tvangsopløsning.

Dermed er der nu tre typer af ejerforhold der kan registreres direkte på en virksomhed: Reel ejer og Legal ejer med henholdsvis stemmeret og ejerandel.

I BiQ har vi yderligere indført begrebet ultimativ ejer og det har vi registreret på de virksomheder der ikke selv har indberettet reelle ejere. Ultimativ ejer er i stedet beregnet som værende det selskab eller den person der gennem et antal selskaber med minimum 25% ejerskab af forrige selskab, er det sidste led vi kan identificere.

En genial database, som er gået hen og blevet uundværlig i et job som mit.

Esben Høstager, CEO
Høstager Solo