Søg nemt og hurtigt i BiQ:

NORDJYSKE MEDIER A/S

CVR: 18096641, adm. dir.: Morten Vinther Jensen
CVR
18096641
Selskabsstatus
Normal
Navn
NORDJYSKE MEDIER A/S
Addresse
Langagervej 1
9220 Aalborg Øst
Danmark
Stiftelsesdato
10 Okt. 1994
Seneste offentliggjorte regnskab
01 Apr. 2020
Selskabskapital
kr. 58.000.000,00
Tegningsregler
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med to medlemmer af bestyrelsen eller af to direktører i forening eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller med to bestyrelsesmedlemmer.
Formål
Selskabets formål er, eventuelt gennem datterselskaber, at udgive et eller flere dagblade, der kan udgives med lokale udgaver, herunder blandt andet dagblade/udgaver med følgende hovedtitler: "Frederikshavns Avis", "Vendsyssel Tidende" og "Aalborg Stiftstidende", der uafhængigt af såvel politiske partier som enkeltpersoner og interesseorganisationer skal varetage det danske samfunds og specielt Nordjyllands tarv. Aviserne skal redigeres som uafhængige, liberale dagblade med respekt for deres traditioner i politisk, folkelig og anden henseende. Aviserne skal bringe hurtig, pålidelig og afbalanceret underretning og væsentlige begivenheder i ind- og udland og give redelig orientering om og kommentarer til tidens spørgsmål. Aviserne skal værne om ytringsfriheden og borgernes ret til at blive informeret ved at søge enhver nyhed fremdraget, der er væsentlig for folkestyrets udøvelse og for den enkeltes medleven i samfundsudvik- lingen. Avisernes chefredationer har frihed til selv- stændigt at vurdere hver enkelt sag og til at disponere i overensstemmelse med denne vurdering. De har pligt til at afvise pression mod redaktionerne såvel udefra som indefra. Aviserne skal redigeres i national og demokratisk ånd. Chefredationerne leder og fordeler det redaktionelle arbejde og drager omsorg for, at aviserne er kritisk konstruktive i deres holdning til samfundets styrende organer såvel på landsplan som lokalt, og at aviserne værner om det private initiativ og vogter den enkelte borgers frihed. Chefredationerne skal sikre, at princippet om, at rapportage og mening ikke sammenblandes, overholdes, og at også opfattelser, der ikke harmonerer med redaktionernes egne, kan få plads i avisen, når det klar tilkendegives, hvem der står bag. Chefredationerne skal indestå for, at aviserne er saglige og sobre i deres stof- og billedvalg, og at deres oplysninger er båret af troværdighed. Selskabet kan desuden drive virksomhed med trykte og elektroniske medier, herunder udgivelse af distriktsblade, trykt og elektronisk forlagsvirksomhed, bogtrykkerivirksomhed samt enhver dermed i forbindelse stående virksomhed, ligesom selskabet kan foretage kapitalanbringelse.
Antal ansatte
1000-999999 (pr. 3. kvartal 2019)
Relationer
Selskabet NORDJYSKE MEDIER A/S har i alt 201 relationer du kan se med et abonnement hos BiQ
Yderligere informationer
BiQ indeholder mange flere informationer du kan se med et abonnement

Jeg bruger overvågningsfunktionen rigtig meget til at holde øje med virksomheder, der er ved at komme i økonomiske problemer.

Egon Petersen, fagsekretær
Dansk El-Forbund