Søg nemt og hurtigt i BiQ:

DELOITTE FONDEN

CVR: 11718841, direktør: John Hauschildt Ladekarl
CVR
11718841
Selskabsstatus
Normal
Navn
DELOITTE FONDEN
Addresse
Weidekampsgade 6
2300 København S
Danmark
Stiftelsesdato
16 Okt. 1999
Seneste offentliggjorte regnskab
07 Jul. 2020
Selskabskapital
kr. 50.700.000,00
Tegningsregler
Fonden tegnes af formanden sammen med to af bestyrelsens øvrige medlemmer eller af næstformanden sammen med to af bestyrelsens øvrige medlemmer.
Formål
Fondens primære formål er at bidrage til bevarelse af revisionsvirksomheden som en selvstændig uafhængig revisionsvirksomhed af høj faglig standard. Ved revisionsvirksomheden forståes Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, der efter omstruktureringen af Deloitte-koncernen og den tidligere sammenlægning af revisionsvirksomheden Schøbel & Marholt og Revisions- og Forvaltnings- Institutet er en videreførelse af Revisions- og Forvaltnings-Instituttet Aktieselskab. For at dygtige og indsigtsfulde personligheder til stadighed skal kunne knyttes til revisionsvirksomheden og bevares for denne, hvilket anses for en hovedbetingelse for opnåelsen af fondens formål, skal fonden, hvor omstændighederne tilsiger det, kunne yde støtte til sikring af økonomisk tilfredsstillende arbejdsvilkår for de personer, der er knyttet til virksomheden, herunder betryggelse af deres alderdom. I tilslutning hertil skal der af fondens midler kunne ydes bidrag til personalets faglige uddannelse. Støtte i henhold til foranstående bestemmelser kan ydes som gave eller lån. Fondens sekundære formål er at foretage uddelinger som støtte til videnskabelig forskning, specielt omkring den erhvervsmæssige uddannelse inden for fagområderne økonomi og revision, uddelinger til kunst ydet i form af køb af kunstværker og uddelinger til nationale almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål efter bestyrelsens skøn. Ingen del af fondens midler skal kunne anvendes på en sådan måde, at noget beløb derigennem tilfalder aktionærerne i form af udbytte eller på nogen lignende måde.
Antal ansatte
2-4 (pr. 3. kvartal 2019)
Website
Relationer
Selskabet DELOITTE FONDEN har i alt 60 relationer du kan se med et abonnement hos BiQ
Yderligere informationer
BiQ indeholder mange flere informationer du kan se med et abonnement

I flere tilfælde har BiQ været afgørende for de beslutninger vi har truffet.

Peter Thorlund Haahr, partner
Via Venture Partners A/S