Søg nemt og hurtigt i BiQ:

BALDZBY ApS

CVR: 35832726, adm. dir.: Björn Ingvar Moltke Wennerlund
CVR
35832726
Selskabsstatus
Normal
Navn
BALDZBY ApS
Addresse
Frederiksborggade 15, 2.
1360 København K
Danmark
Stiftelsesdato
16 Apr. 2014
Seneste offentliggjorte regnskab
25 Aug. 2019
Selskabskapital
kr. 56.000,00
Tegningsregler
Selskabet tegnes af en direktør.
Formål
Articles of Association) BALDZBY ApS § 1 Selskabets navn er BALDZBY ApS. (The name of the company is BALDZBY ApS.) § 2 Selskabets formål er at udøve: a) alle former for Bankier- Diskontering- Factoring- Handelskredit- Garanti- Konsulent- Management- Pengeformidling- og dermed forenelig virksomhed inden for alle slags monetære produkter, services og investeringer; b) rådgivning (herunder rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål og rådgivning samt tjenesteydelser vedrørende sammenslutning og opkøb af virksomheder); c) elektronisk mæglervirksomhed og elektronisk handel med valuta (herunder bit coins); d) fysisk og elektronisk handel med ædelmetaller (herunder digitalt guld) e) holding og investeringsvirksomhed i unoterede og noterede aktier og/eller alle andre former for værdipapirer; alt foranstående enten i eget regi eller gennem stiftelse af og/eller deltagelse i andre selskaber eller kommanditselskaber. (The objects of the limited partnership are to carry out a) all types of Banking, Discounting, Factoring, Commercial Credit, Guarantee, Consultancy, Management, Money Broking and related activities in all kinds of monetary products, services and investments; b) Advising (including providing advice to companies regarding capital structure, industrial strategy and related matters as well as providing advice and services regarding mergers and acquisitions of companies); c) electronic brokerage and electronic trading in currency (inclusive bit coins); d) physical and electronic brokerage and trading in precious metals (inclusive digital gold); e) holding and investment activities in unlisted and listed shares and/or all other types of securities; all the above either under the auspices of this partnership or through the establishment of and / or participation in other companies or limited partnerships). §3 Selskabets anpartskapital udgør DKK 56.000, hver anpart på DKK 400. (The share capital of the company amounts to DKK 56,000, each share of DKK 400.) § 4 På generalforsamlingen giver hver anpartsbeløb på DKK 400,- én stemme. (At the general meeting, each share of DKK 400 shall carry one (1) vote.) § 5 Selskabet ledes af en direktion på 1 til 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. (The company shall be managed by a Board of Management of one (1) to three (3) members elected by the general meeting for one (1) year at a time.) § 6 Selskabet tegnes af 1 direktør. (The company shall be bound by the signature of one (1) director.) § 7 Selskabets regnskabsår er 1. juli - 30. juni. (The financial year of the company shall be 1st July - 30th June.) Første regnskabsår er fra selskabets stiftelse, 16.04.2014 til 30.06.2015. (The first financial year is from the establishment of the company, 16.04.2014 to 30.06.2015.) ---ooooo--- Således vedtaget på generalforsamling 03.11.2014 (Adopted at general meeting on 03.11.2014) BALDZBY ApS
Antal ansatte
0-0 (pr. 3. kvartal 2019)
Website
Relationer
Selskabet BALDZBY ApS har i alt 8 relationer du kan se med et abonnement hos BiQ
Yderligere informationer
BiQ indeholder mange flere informationer du kan se med et abonnement

BiQ sparer mig for en masse tid, for hvor skulle jeg ellers kunne se informationer om folks netværk og følge med i hvad der sker i alle mulige forskellige selskaber på en gang?

Anette Bjarkmann, administrations- og udviklingschef
BDO ScanRevision