Søg nemt og hurtigt i BiQ:
Virksomhed

Overseas Transport Company ApS

CVR: 37936464, direktør: Jens Kronborg
CVR
37936464
Selskabsstatus
Normal
Navn
Overseas Transport Company ApS
Addresse
Askøgade 2, 1.
4800 Nykøbing F
Danmark
Stiftelsesdato
27 Jul. 2016
Formål
Selskabet skal have som erhvervsformål: a) for egen regning og/eller for tredjemands regning at udnytte alle former for hav-, luft-, sø-, flod- og landtransport af alle vareklasser og -typer ejet af selskabet eller af andre, inden- og udenrigs, og kan til disse formål leje og/eller give i underentreprise og tilbyde enhver form for fragt, forsikring og ydelser samt erhverve, leje, fremleje eller afhænde skibe, luftfartøjer, bugserfartøjer, både, dokhavne, flydende pakhuse eller andre elementer, som opfylder selskabets formål; b) at drive fragtvirksomhed, lastning, losning og anbringelse af skibe eller luftfartøjer, fragtomkostning og kajafgift i nationale eller udenlandske havne; c) bevilling, samling eller fusion og adskillelse af varer fra forskellige leverandører til forskellige modtagere i en container eller brug af andre lastelementer; udtage forsikringspolicer, deponering i egne pakhuse eller andres, indskibning, håndtering af losning og lastning af skibe, losning, pakning og toldklarering af last, opbevaring, lastning og distribution og i øvrigt at udføre alle transaktioner, som er nødvendige for import, eksport, afsendelse, transport og levering af varer og/eller øvrig løsøre, og d) at repræsentere nationale og udenlandske fysiske eller juridiske personer, levere ydelser til disse inden for alt vedrørende selskabets formål, enten direkte eller gennem mellemmænd, i videst muligt omfang, fungere som agent for skibe og interne forsendelser og udnytte samt udvikle andre supplerende aktiviteter og beslægtede aktiviteter, som er tilknyttet selskabets formål, uden begrænsning.
Relationer
Selskabet Overseas Transport Company ApS har i alt 8 relationer du kan se med et abonnement hos BiQ
Yderligere informationer
BiQ indeholder mange flere informationer du kan se med et abonnement

En dag i starten af vores abonnement så jeg faktisk i BiQ's nyhedsbrev, at en af vores kunder var ved at lave nogle ændringer i deres firma, som vi ikke vidste noget om...

Per Christensen, partner
Hjulmand & Kaptain