Søg nemt og hurtigt i BiQ:
Virksomhed

OLGA OG ESPER BOELS FOND

CVR: 45031128, Erhvervsdrivende fond, Normal
CVR
45031128
Selskabsstatus
Normal
Navn
OLGA OG ESPER BOELS FOND
Addresse
Poul Ankers Gade 2, 2.
1271 København K
Danmark
Stiftelsesdato
16 Okt. 1999
Formål
Fondens formål er at yde donationer i form af gaver, legater og stipendier, understøttelser eller udlån med eller uden sikkerhed, og med eller uden renter til enkeltpersoner eller institutioner - alt efter bestyrelsens frie skøn, dog således, at bestyrelsen skal følge nedenstående regler for donationer A. Netto-afkastet af Fondens afdeling A skal efter bestyrelsens frie skøn tilfalde descendensen efter Mejeriejer Marius Boel og ægtefælle, Fru Else Boel og descendensen efter Mejeriejer Aksel Sørensen og ægtefælle, fru Kathrine Sørensn, dog således at ingen donation kan tillægges stifterne. B. Netto-afkastet af fondens afdeling B skal efter bestyrelsens frie skøn og efter en eventuel passende konsolidering i overensstemmelse med den til enhver tid gældende fondslovgivning uddeles som donationer blandt følgende formål: 1. Nuværende og tidligere medarbejdere i de Boelske virksomheder som gennem deres loyalitet, flid og dygtighed har medvirket til skabelsen af de virksomheder, hvortil de har viet deres liv og kræfter. 2. Unge under uddannelse og unge, der etablerer sig - specielt unge, der har tilknytning til landbruget, herunder særligt mejerisektoren eller til fiskeriet, her under særligt unge fra Skagen og Hirtshals, samt unge i erhvervsvirksomheder, der gennem eksport har medvirket til at gøre Danmarks navn kendt i udlandet. 3. Trængende børn, ældre eller svagelige tilhørende de grupper i vort samfundsliv, der ikke er at finde i rækken af de krævende og de af socialvæsenet særligt begundstigede, men som har et behov for hjælp, støtte og opmuntring i en overset og trist tilværelse. 4. Som anerkendelse og opmuntring til enkeltpersoner for deres personlige indsats og optræden i en given situation, hvor vægt lægges på den handling, der er udøvet og ingenlunde på spørgsmålet om trang. 5. Institutioner og foreninger eller enkeltpersoner i indland såvel som udland, som virker for forskning eller som arbejder for fremme af kulturelle og menneskelige relationer nationerne imellem. Stifterne har de n5. december 1985 henstillet, at Fonden herunder bør yde støtte til sygdomsbekæmpelse og medicinsk forskning. 6. Fonden har tillige til formål at bevare den historiske ejendom, "Boel's Gård", beliggende Nyhavn 20, 1051 København K, matr. 280, Østre Kvarter. Fonden skal derved stedse bevare ejendomsretten til "Boel's Gård", enten direkte eller gennem et af Fonden kontrolleret selskab.
Relationer
Selskabet OLGA OG ESPER BOELS FOND har i alt 33 relationer du kan se med et abonnement hos BiQ
Yderligere informationer
BiQ indeholder mange flere informationer du kan se med et abonnement

Jeg bruger overvågningsfunktionen rigtig meget til at holde øje med virksomheder, der er ved at komme i økonomiske problemer.

Egon Petersen, fagsekretær
Dansk El-Forbund