CVR
37536903
Selskabsstatus
Slettet
Navn
Ib Danmark, Filial af Ib Srl, Italien
Adresse
Mileparken 13
2740 Skovlunde
Danmark
Andre data på adressen
Stiftelsesdato
2016-03-15
stiftere
Ikke oplyst.
Senest Offentliggjorte regnskab
2017-05-30
Revisor
Ikke oplyst.
Tegningsregler
Filialen tegnes af en filialbestyrer
Formål
FILIALENS FORMÅL ER: SVEJSNING, MUFNING OG NEDLÆGNING AF VAND OG VARMERØR SAMT FJERNVARMELEDNINGER I EGET NAVN ELLER FOR TREDJEMAND; SVEJSNING, VEDLIGEHOLDELSE, REPARATION SAMT MONTERING OG SAMLING AF MASKINER OG MATERIEL; FORUNDERSØGELSE, UDVIKLING, FREMSTILLING, MONTERING, SVEJSNING, SAMLING OG SALG AF METALKONSTRUKTIONER, VAND OG EL INSTALLATIONER, VARMEINSTALLATIONER OG FJERNVARMELEDNINGER GENERELT SAMT DERTIL FORBUNDEN VEDLIGEHOLDELSE, REPARATION OG TEKNISK ASSISTANCE; UDFØRELSE AF JORDARBEJDER MED EVENTUELLE TILHØRENDE MURVÆRKS ELLER ARMERET BETONKONSTRUKTIONER AF NYERE TYPE, NEDRIVNINGS OG GRAVEARBEJDE, HERUNDER FORUNDERSØGELSE, ANALYSE, UDVIKLING OG UDFØRELSE AF SPECIELLE KONSTRUKTIONER I ARMERET BETON; UDFØRELSE AF VEJ OG BROLÆGNINGSARBEJDE, PÅFYLDNINGSARBEJDER VED LUFTHAVNE OG JERNBANER SAMT DERTILHØRENDE VEDLIGEHOLDELSE; OPFØRELSE AF CIVILE, INDUSTRIELLE OG KOMMERCIELLE BYGNINGER OG MONUMENTER, ARKÆOLOGISKE ARBEJDER OG UDGRAVNINGER MED TILHØRENDE OG FORBUNDNE INSTALLATIONER OG ANLÆG; BYGGE OG ANLÆGSARBEJDER, HERUNDER VARMEISOLERING, UDVENDIG ISOLERING, BLIKKENSLAGERARBEJDE, FORSEGLING OG OMBYGNING AF TAGKONSTRUKTIONER SAMT MONTERING OG VEDLIGEHOLDELSE AF DØRE OG VINDUER, HERUNDER MALING OG LAKERING; DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF HYDRAULISKE, VARME, VAND OG SANITETÆRE INSTALLATIONER AF ENHVER ART OG TYPE, GAS OG METANINSTALLATIONER, EL, TELEFON, RADIOTELEFON OG FJERNSYNSINSTALLATIONER, ANTENNER OG ELEKTRONISKE ANLÆG GENERELT SAMT DISSES VEDLIGEHOLDELSE; SIKKERHEDSINSTALLATIONER OG DERES VEDLIGEHOLDELSE SAMT ANLÆG TIL LØFT AF PERSONER ELLER TING VED HJÆLP AF ELEVATORER, HEJS, RULLETRAPPER OG LIGNENDE, TRANSPORTANLÆG GENERELT SAMT DERES DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE; UDFØRELSE AF MURVÆRKER I FORBINDELSE MED KONSTRUKTIONER TIL PRODUKTION OG DISTRIBUTION AF ENERGI; UDFØRELSE AF TEKNOLOGISKE OG SPECIELLE ANLÆG; RENGØRING AF VEJE, SNERYDNING, UDGYDELSE AF SALT, OFFENTLIGE GRØNNE OMRÅDER OG GADEINVENTAR SAMT KLARGØRING AF LANDBRUGS OG SKOVOMRÅDER; ENGROSHANDEL MED ALLE PRODUKTER, DER VEDRØRER OVENNÆVNTE AKTIVITETER; PRODUKTION OG SALG AF METALLER, STÅL, MESSING, KOBBER, SAMT JERNHOLDIGE OG IKKE JERNHOLDIGE MATERIALER; PRODUKTION AF SMEDEDELE, DREJNING, FRÆSNING OG AFRETNING; MASKINEL FORARBEJDNING BÅDE I EGET NAVN OG FOR TREDJEMAND; SLIBNING, LAKERING OG INDBYGNING AF TRÆPRODUKTER, BÅDE I EGET NAVN OG FOR TREDJEMAND; TRANSPORT AF VARER, BYGGE OG NEDRIVNINGSAFFALD SAMT UDGRAVET JORD OG STEN, FOR TREDJEMAND, BÅDE NATIONALT OG INTERNATIONALT; PÅ OG AFLÆSNINGSARBEJDE OG DISTRIBUTION, SAMT UDFØRELSE AF ALLE TILKNYTTEDE AKTIVITETER I FORBINDELSE MED TRANSPORT, IDET DER VED FORESPØRGSEL FRA KUNDER VARETAGES TEKNISKE, ADMINSITRATIVE OG REGNSKABSMÆSSIGE OPGAVER, HERUNDER HÅNDTERING AF LAGRE; DRAGERSERVICE OG RENGØRING BÅDE I EGET NAVN OG FOR TREDJEMAND AF KOMMERCIELLE OG INDUSTRIELLE BYGNINGER, OMRÅDER, ANLÆG OG STRUKTURER; KØB, SALG, UDVEKSLING, FORUNDERSØGELSE, UDFORMNING, ANALYSE, UDVIKLING, OPFØRELSE, OMBYGNING, DRIFT SAMT UDLEJNING OG FREMLEJNING (IKKE AF FINANSIEL KARAKTER, HVIS IKKE I EGENSKAB AF LEJER), AF EJENDOMME GENERELT, BÅDE LANDE OG BYEJENDOMME, SÅVEL CIVILE, INDUSTRIELLE SOM LANDBRUGSEJENDOMME. FILIALEN KAN UDFØRE ENHVER HANDELSMÆSSIG (OGSÅ IMPORT OG EKSPORT), INDUSTRIEL, LØSØRE OG FAST EJENDOMSRELATERET AKTIVITET, DER MÅTTE ANSES NØDVENDIG ELLER HENSIGTMÆSSIG AF LEDELSEN FOR AT OPNÅ SELSKABETS FORMÅL DOG MED UDTRYKKELIG UNDTAGELSE AF DE FINANSIELLE AKTIVITETER, SOM ER BESKREVET I LOV NR. 77/83 OG LOV NR. 1/91. DERUDOVER KAN FILIALEN ERHVERVE INTERESSER ELLER ANDELE I ANDRE SELSKABER OG VIRKSOMHEDER MED ET LIGNENDE, BESKLÆGTET ELLER FORBUNDET FORMÅL, SÅVEL DIREKTE SOM INDIREKTE, MED DE I ART. 2361 I DEN CIVILE LOVBOG FASTSATTE BEGRÆNSNINGER OG MED DEN UDTRYKKELIGE FORUDSÆTNING, AT SIDSTNÆVNTE AKTIVITET IKKE BLIVER SELSKABETS HOVEDAKTIVITET I HENHOLD TIL LOV NR. 197/91.
Branche
256200: Maskinforarbejdning
Hvorfor ved I noget om mig? Se alt hvad BiQ indeholder
BiQ har også informationer om
Regnskaber
Ultimative ejere
Ledelse
Og meget mere

BIQ er...

Danmarks bedst opdaterede erhvervsdatabase med forretningskritiske informationer om dine kunder, konkurrenter, samarbejdspartnere, leverandører og andre dele af det danske erhvervsliv. BiQ samler trådene fra de officielle kilder:

Prøv BiQ gratis

BiQ sparer mig for en masse tid, for hvor skulle jeg ellers kunne se informationer om folks netværk og følge med i hvad der sker i alle mulige forskellige selskaber på en gang?

Anette Bjarkmann, administrations- og udviklingschef, BDO ScanRevision