CVR
11606393
Selskabsstatus
Normal
Navn
GERDA OG LARS CHRISTENSENS FAMILIEFOND
Adresse
Sverigesgade 2
5000 Odense C
Danmark
Andre data på adressen
Stiftelsesdato
1999-10-16
stiftere
Ikke oplyst.
Senest Offentliggjorte regnskab
2017-05-23
Selskabskapital
kr. 1.000.000,00
Revisor
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Tegningsregler
Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør.
Formål
Fondens formål er A) af sine indtægter at understøtte vore efterkommere, herunder adoptivbørn og, hvis bestyrelsen finder det passende, plejebørn, fra de bliver født til de har opnået fuld uddannelse og etablering, dog således at der normalt ikke kan udbetales understøttelse til nogen over tredive år. B) af sine indtægter at yde understøttelse eller anvende midler til andre formål, f.eks. uddannelsesstøtte til unge mennesker, hvis forældre har eller har haft tilknytning til stifterne eller Jebura ApS, eller støtte til personer fra udviklingslande, der i deres hjemland arbejder for projekter indenfor erhvervsuddannelses- eller sundhedssektoren, (sådan hjælp skal sigte mod at være upolitisk og ikke led i missionsarbejde) eller uddeling af hædersgaver eller rejselegater eller helt almene formål, i hvilken henseende bestyrelsen er frit stillet. Af de udlodninger, der foretages i henhold til A og B, skal mindst en femtedel anvendes til formål B. Hvis der et år anvendes mere end fire femtedele af det udloddede til formål A, skal differencen hensættes på en særlig konto til forlods anvendelse til formål B. Hvis denne konto overstiger en fjerdedel af det i de sidste tre år udloddede, skal det overskydende beløb udloddes til Odense Advokatforening, Odense Handelsstandsforening og Advokatsamfundet med en trediedel til hver til fri anvendelse. C) Ved forrentede udlån eller udleje fortrinsvis til vore efterkommere, jfr. § 2A, eller disses forældre at hjælpe til anskaffelse af fornuftig bolig eller erhvervsmæssig etablering. Udlån kan normalt kun ske til personer under 50 år og således at tilbagebetaling er betinget tilendebragt inden låntageren fylder 60 år. Fondsbestyrelsen udøver suverænt skønnet over, om udlånet er forsvarligt og hensigtsmæssigt og fastsætter alene vilkårene for lånet, herunder rentefod, afdragsbetingelser og om og i hvilket omfang, der skal stilles sikkerhed. Ordentligvis må højst halvdelen af fondens formue anbringes til opfyldelse af formål C.
Antal ansatte
1-1 (pr. 4. kvartal 2016)
Branche
889910: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
Hvorfor ved I noget om mig? Se alt hvad BiQ indeholder
BiQ har også informationer om
Regnskaber
Ultimative ejere
Ledelse
Og meget mere

BIQ er...

Danmarks bedst opdaterede erhvervsdatabase med forretningskritiske informationer om dine kunder, konkurrenter, samarbejdspartnere, leverandører og andre dele af det danske erhvervsliv. BiQ samler trådene fra de officielle kilder:

Prøv BiQ gratis

Jeg bruger overvågningsfunktionen rigtig meget til at holde øje med virksomheder, der er ved at komme i økonomiske problemer.

Egon Petersen, fagsekretær, Dansk El-Forbund