Søg nemt og hurtigt i BiQ:
Virksomhed

FREDERIKSHAVN SØSPORT ApS

CVR: 37949817, direktør: Helmuth Curt Konov Melsen
CVR
37949817
Selskabsstatus
Normal
Navn
FREDERIKSHAVN SØSPORT ApS
Addresse
Søsportsvej 12
9900 Frederikshavn
Danmark
Stiftelsesdato
16 Dec. 1976
Seneste offentliggjorte regnskab
14 Maj. 2018
Selskabskapital
kr. 125.000,00
Tegningsregler
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.
Formål
Selskabets formål er at medvirke til anlæg af Søsports- havne (lystbådehavne) i Frederikshavn og andre steder og skabe det økonomiske grundlag for anlæg af sådanne hav- ne, herunder indtræde som komplementar i kommanditsel- skab med følgende formål: 1. at iværksætte og gennemføre anlægget af en søsports- havn (lystbådehavn) i Frederikshavn. Anlægget gennemfø- res på søterritoriet efter foreliggende tegninger dels ved bygning af nødvendige moler, dels ved placering af nødvendige bådebroer med anløbsplads for lystbåde af en- hver størrelse og kategori 2. at drive den anlagte havn ved udlejning af bådeplad- ser og anden for driften af en søsportshavn naturlig indtægtsgivende virksomhed. Selskabet drager omsorg for anlæggenes vedligeholdelse og for i takt med tidens krav at gennemføre nødvendige udvidelser og nyetableringer af de oprindelige anlæg, således at havnen til enhver tid vil fremtræde som en veletableret, veldrevet og moderne lystbådehavn 3. at sørge for etablering og drift af sådanne anlæg og faciliteter på landjorder, hvis tilstedeværelse må anses påkrævede eller naturlige for at havnen til enhver tid på effektiv måde kan betjene sit publikum, det være sig bådejere eller andre som finder interesse i den anlagte lystbådehavn 4. at anlægge og idriftsætte eller med råd og dåd yde fornøden vejledning ved etableringen af søsportshavne (lystbådehavne), hvor sådanne anlæg af lokale eller tu- ristmæssige årsager måtte vise sig påkrævet
Branche
Relationer
Selskabet FREDERIKSHAVN SØSPORT ApS har i alt 31 relationer du kan se med et abonnement hos BiQ
Yderligere informationer
BiQ indeholder mange flere informationer du kan se med et abonnement

Jeg bruger overvågningsfunktionen rigtig meget til at holde øje med virksomheder, der er ved at komme i økonomiske problemer.

Egon Petersen, fagsekretær
Dansk El-Forbund