Søg nemt og hurtigt i BiQ:
Virksomhed

FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975

CVR: 56489916, direktør: Søren Hartmann Petersen
CVR
56489916
Selskabsstatus
Normal
Navn
FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975
Addresse
Frederiksberg Alle 18-20
1820 Frederiksberg C
Danmark
Stiftelsesdato
16 Okt. 1999
Formål
Stk. 1 Fondens formål er primært at yde støtte til stifternes familier, i første række til deres fælles descendenter og til sådanne descendenters ægtefæller. Det er stif- terne særligt magtpåliggende, at der ydes støtte til stifternes datter Kirsten Hartmann på grund af hendes særlige personlige forhold, og denne støtte til Kirsten Hartmann kan derfor også ske indirekte ved støtte til den eller de personer, der efter at stifterne er afgået ved døden påtager sig at træde i stifternes sted. Der kan ikke ydes støtte til stifterne selv eller til de personer, som måtte yde bidrag til fondens formue; ej heller kan der ydes støtte til sådanne bidragsyderes samlevende eller efterlevende ægtefæller Stk. 2 Fondens formål er subsidiært at yde støtte til ansatte eller tidligere ansatte i de stifterne tilknyttede virk- somheder til delvis forsørgelse og til uddannelse og tilsvarende støtte til sådanne personers efterlevende ægtefæller og umyndige børn Stk. 3 Fondens formål er tertiært - når stifterne er afgået ved døden - at yde støtte til de stifterne tilknyttede virk- somheder Stk. 4 Efter at de forannævnte hensyn er tilgodeset, er fondens formål endelig at støtte almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål
Relationer
Selskabet FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 har i alt 28 relationer du kan se med et abonnement hos BiQ
Yderligere informationer
BiQ indeholder mange flere informationer du kan se med et abonnement

BiQ sparer mig for en masse tid, for hvor skulle jeg ellers kunne se informationer om folks netværk og følge med i hvad der sker i alle mulige forskellige selskaber på en gang?

Anette Bjarkmann, administrations- og udviklingschef
BDO ScanRevision