CVR
28980671
Selskabsstatus
Normal
Navn
Energinet.dk
Adresse
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
Danmark
Andre data på adressen
Stiftelsesdato
2005-01-01
stiftere
Ikke oplyst.
Senest Offentliggjorte regnskab
2017-05-09
Revisor
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
Tegningsregler
Energinet.dk tegnes af bestyrelsens formand i forening med enten et medlem af direktionen eller et bestyrelsesmedlem, af et medlem af direktionen i forening med to bestyrelsesmedlemmer, af fire bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
Formål
Energinet.dk’s formål er at sikre en effektiv drift og udbygning af den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet og at sikre åben og lige adgang for alle brugere af nettene. Energinet.dk varetager - efter de til enhver tid gældende regler i lov om Energinet.dk samt efter reglerne i den øvrige lovgivning, herunder særlig i lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning og med baggrund i en sammenhængende og helhedsorienteret planlægning - systemansvarlig virksomhed og eltransmissions- og gastransmissionsvirksomhed. Endvidere varetager Energinet.dk administrative opgaver vedrørende miljøvenlig elektricitet i medfør af lov om elforsyning og lov om fremme af vedvarende energi. Energinet.dk kan endvidere varetage gasdistributions-, gaslager og gasopstrømsrørledningsvirksomhed. Energinet.dk kan oprette datterselskaber, eje ejerandele i andre selskaber med begrænset ansvar samt indgå samarbejdsaftaler og lignende i forbindelse med udøvelsen af sin virksomhed. Aktiviteter, som ligger uden for de i 2. afsnit angivne, og som Energinet.dk varetager i medfør af lov om Energinet.dk, lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om tilskud til elproduktion eller ligningsloven, skal udøves i selvstændige selskaber med begrænset ansvar. Den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet, som varetages af Energinet.dk, skal forblive i Energinet.dk’s eje. Energinet.dk kan således ikke afhænde den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet eller ejerandele i datterselskaber, som driver denne infrastruktur.
Antal ansatte
500-999 (pr. 4. kvartal 2016)
Branche
351200: Transmission af elektricitet
352200: Distribution af gas
Hvorfor ved I noget om mig? Se alt hvad BiQ indeholder
BiQ har også informationer om
Regnskaber
Ultimative ejere
Ledelse
Og meget mere

BIQ er...

Danmarks bedst opdaterede erhvervsdatabase med forretningskritiske informationer om dine kunder, konkurrenter, samarbejdspartnere, leverandører og andre dele af det danske erhvervsliv. BiQ samler trådene fra de officielle kilder:

Prøv BiQ gratis

En dag i starten af vores abonnement så jeg faktisk i BiQ's nyhedsbrev, at en af vores kunder var ved at lave nogle ændringer i deres firma, som vi ikke vidste noget om...

Per Christensen, partner, Hjulmand & Kaptain