Søg nemt og hurtigt i BiQ:
Virksomhed

DANISH ENERGY AND ENVIRONMENTAL CENTER A/S

CVR: 18937077, Aktieselskab, Opløst efter Likvidation, 20-12-2018
CVR
18937077
Selskabsstatus
Opløst efter Likvidation
Navn
DANISH ENERGY AND ENVIRONMENTAL CENTER A/S
Addresse
Nupark 51
7500 Holstebro
Danmark
Stiftelsesdato
01 Nov. 1995
Ophørsdato
20 Dec. 2018
Seneste offentliggjorte regnskab
03 Jun. 2018
Selskabskapital
kr. 1.250.000,00
Tegningsregler
Virksomheden tegnes af en likvidator.
Formål
Selskabets formål er at udøve erhvervsmæssig virksomhed i ind- og udland indenfor · udnyttelse af overskudsvarme fra kraftvarmeværker til proces- varmeformål, · udvikling, produktion og salg af vedvarende energianlæg, · projektering, opførelse og drift af ikke elværksejede elproducerende anlæg og af eltransmitterende og -distribuerende anlæg og varmeeffektiviserende an-læg i eller for institutioner og andre erhvervsvirksomheder end elforsyningen, · fremstilling, salg og installation af energiudstyr såsom måleudstyr, varme-pumper og specialudstyr til maskineri samt energitjenester i forbindelse med aktiviteter i tilknytning til den integrerede ressourceplanlægning, jfr. bestem-melserne i Elforsyningslovens § 13 a, · etablering og drift af vejbelysning, · anden virksomhed indenfor de i første punkt nævnte rammer efter Elprisud-valgets bestemmelse. I udlandet vil selskabet herudover udøve virksomhed indenfor el- og kraftvarme-forsyning og energirådgivning. Det er en betingelse for at udøve den pågældende aktivitet, at den har en naturlig tilknytning til levering af elektricitet og fjernvarme eller giver mulighed for at ud-nytte særlig ekspertise i elforsyning, og at aktiviteten er i overensstemmelse med Elforsyningslovens formål. Selskabet kan eje aktier og anparter i indenlandske og udenlandske virksomhe-der, der har et tilsvarende formål som foran beskrevet. Selskabet vil i videst muligt omfang udøve sin virksomhed sammen med andre. .
Relationer
Selskabet DANISH ENERGY AND ENVIRONMENTAL CENTER A/S har i alt 57 relationer du kan se med et abonnement hos BiQ
Yderligere informationer
BiQ indeholder mange flere informationer du kan se med et abonnement

Alt i alt er BiQ et super værktøj!

Jimmi Christensen, adm. direktør
CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab