Søg nemt og hurtigt i BiQ:
Virksomhed

DANISH ENERGY AND ENVIRONMENTAL CENTER A/S

CVR: 18937077, Aktieselskab, Under Likvidation
CVR
18937077
Selskabsstatus
Under Likvidation
Navn
DANISH ENERGY AND ENVIRONMENTAL CENTER A/S
Addresse
Nupark 51
7500 Holstebro
Danmark
Stiftelsesdato
01 Nov. 1995
Formål
Selskabets formål er at udøve erhvervsmæssig virksomhed i ind- og udland indenfor · udnyttelse af overskudsvarme fra kraftvarmeværker til proces- varmeformål, · udvikling, produktion og salg af vedvarende energianlæg, · projektering, opførelse og drift af ikke elværksejede elproducerende anlæg og af eltransmitterende og -distribuerende anlæg og varmeeffektiviserende an-læg i eller for institutioner og andre erhvervsvirksomheder end elforsyningen, · fremstilling, salg og installation af energiudstyr såsom måleudstyr, varme-pumper og specialudstyr til maskineri samt energitjenester i forbindelse med aktiviteter i tilknytning til den integrerede ressourceplanlægning, jfr. bestem-melserne i Elforsyningslovens § 13 a, · etablering og drift af vejbelysning, · anden virksomhed indenfor de i første punkt nævnte rammer efter Elprisud-valgets bestemmelse. I udlandet vil selskabet herudover udøve virksomhed indenfor el- og kraftvarme-forsyning og energirådgivning. Det er en betingelse for at udøve den pågældende aktivitet, at den har en naturlig tilknytning til levering af elektricitet og fjernvarme eller giver mulighed for at ud-nytte særlig ekspertise i elforsyning, og at aktiviteten er i overensstemmelse med Elforsyningslovens formål. Selskabet kan eje aktier og anparter i indenlandske og udenlandske virksomhe-der, der har et tilsvarende formål som foran beskrevet. Selskabet vil i videst muligt omfang udøve sin virksomhed sammen med andre. .
Relationer
Selskabet DANISH ENERGY AND ENVIRONMENTAL CENTER A/S har i alt 56 relationer du kan se med et abonnement hos BiQ
Yderligere informationer
BiQ indeholder mange flere informationer du kan se med et abonnement

BiQ er et helt centralt redskab i Morgenavisen Jyllands-Postens daglige overvågning af dansk erhvervsliv.

Steen Rosenbak, erhvervsredaktør
Jyllands-Posten