Søg nemt og hurtigt i BiQ:
Virksomhed

ATP PENSIONSERVICE A/S

CVR: 13496803, direktør: Pia Maibritt Dyhr
CVR
13496803
Selskabsstatus
Normal
Navn
ATP PENSIONSERVICE A/S
Addresse
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Danmark
Stiftelsesdato
01 Okt. 1989
Seneste offentliggjorte regnskab
23 Mar. 2018
Selskabskapital
kr. 10.000.000,00
Tegningsregler
Selskabet tegnes at et medlem at bestyrelsen i forening med en direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Formål
Selskabets formål er at sælge administrative ydelser, bortset fra formueforvaltning, til: 1) pensionskasser og tilsvarende ord-ninger i livsforsikringsselskaber, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed, 2) virksomheder etableret i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, som driver virksomhed enten som arbejdsmarkedspensionsordning eller som arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse, og som har opnået tilladelse til sådan virksomhed efter nationale bestemmelser fastsat efter fælles europæisk regulering, 3) pensionsordninger, myndigheder og andre udbydere af alderdomssikring, efterløn og lign. med henblik på information til medlemmer, kunder m.v., 4) pensions-, opsparings- og sikrings-ordninger etableret af et land inden for Den Europæiske Union eller af et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, eller 5) sammenslutninger af de under nr. 1-3 nævnte virksomheder eller til administrationsvirksomheder for aftagere omfattet af nr. 1-4, 6) ordninger om udligning af arbejds-givernes udgifter i forbindelse med barsel, 7) overenskomstbaserede kompeten-ceudviklings- og uddannelsesfonde og sammenslutninger af sådanne, eller til administrationsvirksomheder for sådanne aftagere. Selskabets aktiviteter er begrænset til salg af administrative ydelser, som det tilkommer ATP via helejede dattervirksomheder at levere i henhold til den til enhver tid gældende ATP-lov.
Antal ansatte
1-1 (pr. 2004)
Website
Relationer
Selskabet ATP PENSIONSERVICE A/S har i alt 58 relationer du kan se med et abonnement hos BiQ
Yderligere informationer
BiQ indeholder mange flere informationer du kan se med et abonnement

Jeg bruger overvågningsfunktionen rigtig meget til at holde øje med virksomheder, der er ved at komme i økonomiske problemer.

Egon Petersen, fagsekretær
Dansk El-Forbund