Seneste nyheder

27-02-2015: Malu Hamdin Jamil og Farhad Waziri har stiftet LASH FACTORY DENMARK ApS sammen med Sabavoun Waziri, som er indtrådt som direktør. Sammen udgør de alle tre bestyrelsen. #
27-02-2015: Simon Krogh er udtrådt som direktionsmedlem for COPENHAGEN INFRASTRUCTURE II GP ApS samtidig med, at Bjarne Graven Larsen og Mogens Thorninger er indtrådt i bestyrelsen. #
27-02-2015: Pernille Boyter er udtrådt bestyrelsen for WINDOWMASTER A/S samtidig med, at Lars Fournaise, Leif Jensen og Peter Højland er indtrådt. #
27-02-2015: JUT NR. 8000 ApS har stiftet EUROPEAN CARGO ApS, hvori Maria Sonne Thomhav er indtrådt som direktør. BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB er revisor selskabet. #
27-02-2015: Søren Queitsch er fratrådt som bestyrelsesmedlem for JOBINDEX MEDIA A/S, hvorefter John Ole Kristensen er tiltrådt. #
26-02-2015: Henrik Ingemann Skovkjær Hansen er indtrådt i bestyrelsen og direktionen for E-SECURE ApS. #
26-02-2015: Lars Christiansen er ny direktør for VIKING HORSENS ApS, efter Jonas Christiansen er fratrådt stillingen. #
26-02-2015: Niels Jakob Wiinholdt Glasius er fratrådt som bestyrelsesformand for KVÆGDYRLÆGERNE KRONBORG ApS, men forbliver i bestyrelsen. Endvidere er Francesca Eveline Leusink Maassen indtrådt som ny bestyrelsesformand, og Lotte Maria Schjellerup Holst-Pedersen er indtrådt som bestyrelsesmedlem. #
26-02-2015: Jette Brøndum er fratrådt som bestyrelsesmedlem for WON WON A/S. #
26-02-2015: Morten Fogde Christensen er fratrådt som adm. direktør for BILLY ApS, hvorefter Jonas Midtgaard er ny på posten. #
25-02-2015: Alexander Nicholas Meyer har stiftet PEARL & VIKING HOLDINGS ApS og er samtidig indtrådt i direktionen. BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB er revisor for selskabet. #
25-02-2015: Camilla Brøgger Eberhard-Johansen er nyt bestyrelsesmedlem for EURO-CONSULT A/S, efter Michael Lehmann Lyder Brun er fratrådt. #
25-02-2015: Hans Thygesen er udtrådt af direktionen for KARTAGO PROPERTY INVEST ApS, hvorefter Michael Hansen er indtrådt i direktionen for selskabet. #
25-02-2015: Kai Preben Hansen og Jens Kristian Ravn er begge indtrådt i bestyrelsen for STEEL SHIPPING ApS. #
25-02-2015: Edel Nielsen, Steffen Drejer og Tove Løhde Würtz Drejer er alle udtrådt af bestyrelsen for KØBMAND ARNE NIELSEN ApS. #
24-02-2015: Pierre Benjamin Lybecker Vendelboe har overtaget posten som adm. direktør for JACKP & FRIENDS ApS fra Richardt Funch. #
24-02-2015: Henrik Ravn er fratrådt som bestyrelsesformand for SBS DISCOVERY MEDIA HOLDING ApS, hvorefter Deirdre Forbes er tiltrådt på posten. #
24-02-2015: Lars Mikkelgaard-Jensen og Ole Vrangbæk Olsen er begge udtrådt af direktionen for IBM DANMARK ApS, hvorefter Lars Erik Clausen og Leif Breum er indtrådt. #
24-02-2015: Kristian Verner Mørch er udtrådt af bestyrelsen for THORCO SHIPPING A/S. #
24-02-2015: Jeanne Gulløv Dupont er tiltrådt som nyt direktionsmedlem for PONTIFEX INVEST ApS. #
24-02-2015: Claus Meyer Nielsen er indtrådt i bestyrelsen for MEYER KANTINER A/S. #
24-02-2015: Morten Kristiansen er i bestyrelsen for SPORTSBYG A/S blevet erstattet af Jakob Nymark. #
23-02-2015: Gerda Olsen er udtrådt af bestyrelsen for VO DEVELOPMENT A/S til fordel for Rahbæk Jensen. #
23-02-2015: Jens-Ove Schmidt er fratrådt som direktør for GRAM DENTAL ApS, hvorefter Martin Gram er tiltrådt. #
23-02-2015: Vagn Skytte Jørgensen har overtaget direktionsposten for PGT-EXPRESS ApS fra Leif Nielsen. #

Flere nyheder

Du kan læse flere nyheder i vores arkiv over udsendte nyhedsbreve →